عنوان : بازدیداعضای هیأت علمی جدید الورود موسسه تحقیقات علوم باغبانی از پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
کد خبر : ۱۹۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۹:۳:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید اعضای هیأت علمی جدید الورود موسسه تحقیقات علوم باغبانی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

اعضای هیأت علمی جدید الورود موسسه تحقیقات علوم باغبانی در راستای دوره توانمندسازی این اعضا روز دوشنبه یازدهم دی ماه جاری از بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند. در این برنامه پس از خوشامدگویی دکتر شهره آریایی نژاد مدیر روابط عمومی و ترویج یافته های پژوهشگاه، اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی از آزمایشگاهها و بخشهای مختلف تحقیقاتی شامل فیزیولوژی مولکولی، کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک و انتقال ژن، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوتکنولوژی کشاورزی بازدید نموده و با توضیحات ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با فعالیتها و دستاوردهای آن آشنا شدند. در همین رابطه خانم دکتر دستجردی مدیر پژوهشی موسسه تحقیقات علوم باغبانی با بیان اینکه این بازدیدها به منظور آشنا ساختن اعضای هیأت علمی جدید الورود با فعالیتها، امکانات و زیرساختهای دیگر موسسات تحقیقاتی و همکاری مشترک در قالب طرحهای و پروژه های تحقیقاتی انجام می شود، اظهار امیدواری کرد با توجه به ظرفیت بالایی که پژوهشگاه بیوتکنولوژی در بخشهای مختلف این حوزه دارد، زمینه همکاریهای مشترک فراهم شود.   در ادامه این دوره، روز سه شنبه دوازدهم دی ماه جاری از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بازدید نمودند . در ابتدای این بازدید آقای دکتر فرشید حسنی معاون پژوهش و فناوری مؤسسه به معرفی مؤسسه و تشریح وظایف حاکمیتی و قوانین و نظام گواهی بذر و نهال در کشور مبتنی بر قوانین و ضوابط مصوب پرداختند. در ادامه  آقای مهندس مرتضی همتی کارشناس مسئول باغات مادری در مورد روند تولید نهال گواهی شده، معرفی باغات و شرایط لازمه و در پایان جلسه نیز آقای دکتر مسعود نادرپور در مورد روش های شناسایی بیماری های ویروسی و شبه ویروسی نهال و درختان میوه مربوطه مطالبی را جهت آشنایی اعضای هیئت علمی با مفاهیم سلامت بیان نمودند .​​ لازم به ذکر است اعضای هیأت علمی همچنان از مؤسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم خاک و آب، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، گلخانه شرکت کشت و صنعت محیا و شرکت کشت و صنعت رعنا نیز بازدید کردند.

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0