عنوان : انتشار شماره 42 پژوهشنامه دانش شناسی كشاورزی
کد خبر : ۱۹۲۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ 
ساعت : ۸:۳۶:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 در این شماره گزارش های زیر منتشر شده است.
- بررسی وضعیت تکمیل پروفایل های پژوهشگران واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سامانه علم سنجی ( تا تاریخ 2 / 12 / 96 )
- وضعیت انتشار و استناد به مقالات و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در پایگاه های استنادی بین المللی Scopus ، ISI و Google Scholar در سامانه علم سنجی (تا تاریخ 7 / 11 / 96)
- ترسیم نقشه بروندادهای علمی پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای 1995 تا
2017

 دریافت فایل pdf پژوهشنامه


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0