عنوان : برگزاری نشست هم اندیشی به منظور راه اندازی بخش تحقیقات قارچهای خوراكی در پژوهشكده سبزی و صیفی
کد خبر : ۱۹۲۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۹:۵۱:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری اولین نشست هم اندیشی به منظور راه اندازی بخش تحقیقات قارچهای خوراکی در پژوهشکده سبزی و صیفی

به منظور راه اندازی بخش تحقیقات قارچهای خوراکی در پژوهشکده سبزی و صیفی، اولین نشست هم اندیشی در این راستا روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ با حضور دکتر حسنی رئیس موسسه تحقیقات باغبانی، نمایندگان دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس و اعضای هیئت علمی پژوهشکده سبزی و صیفی، اعضای هیأت علمی موسسات تحقیقات گیاهپزشکی، خاک و آب، فنی و مهندسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس، اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی و تولیدکنندگان قارچ خوراکی در محل پژوهشکده مذکور برگزار گردید.


                                                       بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0