عنوان : موافقت قطعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی كشور با موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشكده ها و گروههای پژوهشی
کد خبر : ۱۹۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ 
ساعت : ۱۱:۵۸:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در جلسه مورخ 97/5/7 با تبدیل موافقت اصولی به قطعی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشكده ها و گروههای پژوهشی موافقت نمود. رییس محترم کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی کشور در تاریخ 97/6/11 طی نامه شماره 127998، تبدیل موافقت اصولی به قطعی موسسه تحقیقات علوم باغبانی با پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی را اعلام نمودند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0