عنوان : بازدید كارشناسان پهنه استان كردستان از موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۱۹۳۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۰:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید کارشناسان پهنه استان کردستان از موسسه تحقیقات علوم باغبانی

     صبح روز شنبه 12 آبان ماه گروهی از کارشناسان پهنه سازمان جهاد کشاورزی  استان کردستان (تعداد 80 نفر) که در طرح آموزشی مهارت افزایی مشارکت دارند، به منظور آشنایی با فعالیت های موسسه تحقیقات علوم باغبانی از ستاد موسسه و پژوهشکده های" میوه های معتدله و سردسیری" و "سبزی و صیفی" بازدید نمودند.


   


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0