عنوان : برگزاری جلسه سخنرانی علمی در موسسه
کد خبر : ۱۹۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۱۲:۱۳:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

                                                                                                                                                      

 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی در موسسه

 

پیرو هماهنگی های بعمل آمده و بمنظور بهره برداری از فرصت حضور محققان و متخصصان بین المللی، با توجه به حضور آقای دکتر لوئیس رائو محقق بین المللی از دانشگاه کوردوبای اسپانیا در داخل کشور، جلسه سخنرانی توسط نامبرده با عنوان"اثرات تغییرات اقلیمی بر گلدهی درختان میوه" با حضور اعضای هیات علمی و محققین ستاد موسسه، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری و پژوهشکده سبزی و صیفی و برخی از محققان زیتون مراکز تحقیقات استانی در روز یکشنبه مورخه 13 / 8 / 1397 از ساعت 12- 10 در سالن گلبرگ موسسه برگزار شد.  در آغاز طی نشستی جناب آقای دکتر حسنی ریاست محترم موسسه، به تشریح وظایف، قابلیت ها و پتانسل های موجود در موسسه پرداختند. در ادامه این کارگاه مباحث علمی و تخصصی پیرامون فیزیولوزی گلدهی، اثرات فاکتورهای محیطی بر فرایند گل انگیزی، گل آغازی و تمایز یابی در درختان میوه با محوریت زیتون توسط مدرس مربوطه مطرح و سپس جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار گردید.  

 

 
   
   


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0