عنوان : برگزاری ششمین جلسه شورای تدوین و پایش برنامه های كلان پژوهشی
کد خبر : ۱۹۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۸:۳۰:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری ششمین جلسه شورای تدوین و پایش برنامه های کلان پژوهشی

ششمین جلسه شورای تدوین و پایش برنامه های کلان پژوهش، روز دوشنبه 12 آذرماه سال جاری با حضور معاونین پژوهش، فناوری و انتقال یافته پژوهشکده های تابعه موسسه برگزار شد.

این شورا با هدف تدوین و پایش برنامه های کلان پژوهشی، اصلاح نحوه ارائه و تصویب پروژه ، طرح ها در سه گروه تحقیقاتی ژنتیکی و بهنژادی، فناوری و مدیریت تولید، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت با نگاه ویژه به پروژه های خاص، ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های پژوهشی و برنامه ریزی لازم برای رفع موانع و چالش ها، عملیاتی نمودن برنامه های تحقیقاتی و کمک به تجاری سازی تحقیقات به صورت مستمر و منظم برگزار خواهد شد.

   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0