عنوان : تشكیل جلسه كمیته انتشارات موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۱۹۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۰:۴۰:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تشکیل جلسه کمیته انتشارات موسسه تحقیقات علوم باغبانی

کمیته انتشارات موسسه تحقیقات علوم باغبانی جهت تعیین شاخص­های انتشار کتاب در تاریخ 19 / 10 / 97 در محل موسسه تشکل گردید. در این جلسه شاخص­های عمده انتشارات کتاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید آیین نامه انتشاراتی موسسه به طور مستقل تدوین و انتشار کتاب در آینده مطابق آیین نامه موسسه انجام شود.


 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0