عنوان : شركت در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار
کد خبر : ۱۹۷۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ 
ساعت : ۷:۳۴:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تقدیر دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری از مشارکت فعال موسسه تحقیقات علوم باغبانی  در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری  و فن بارار - دی ماه  1397

تقدیر نامه ارسالی از ستاد ملی هفته پژوهش و فناوریبازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0