عنوان : پایش برنامه‌های پژوهشی پژوهشكده گل و گیاهان زینتی
کد خبر : ۱۹۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 
ساعت : ۱۴:۳۸:۸

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

پایش برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

جلسه پایش برنامه‌های پژوهشی گل و گیاهان زینتی در سه گروه تحقیقاتی ژنتیک و بهنژادی، فناوری و مدیریت تولید، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، با حضور معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها، مدیر پژوهش و دبیر کمیته علمی-فنی موسسه روز یکشنبه و دوشنبه 7 و 8 بهمن ماه 1397 در محل سالن جلسات آن پژهشکده در محلات برگزار شد. در این نشست که رییس، معاون پژوهش و فناوری، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی، مدیران گروه‌های تحقیقاتی، محققان و اعضای هیات علمی پژوهشکده حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی از فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه­های تحقیقاتی در دست اجرا توسط معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده، بازنگری در برنامه‌های تدوین شده براساس چالش‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی دفتر گل و گیاهان زینتی- معاونت امور باغبانی وزارت کشاورزی و در مشارکت با سایر موسسات تحقیقاتی مادری، و نیز معاونت ترویج مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه تطابق فعالیت‌های پژوهشی در دست اجرا با برنامه‌های تدوین شده پژوهشکده پایش، و بر مشارکت همه اعضای هیات علمی و محققین در اجرای برنامه‌ها تاکید گردید. در ادامه این جلسه، از گلخانه‌های تحقیقاتی بازدید به عمل آمد.

   

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0