عنوان : پایش برنامه‌های پژوهشی پژوهشكده خرما و میوه‌های گرمسیری
کد خبر : ۲۰۲۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ 
ساعت : ۸:۳۰:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پایش برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری

جلسه پایش برنامه‌های پژوهشی خرما و میوه‌های گرمسیری در سه گروه تحقیقاتی ژنتیک و بهنژادی، فناوری و مدیریت تولید، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، با حضور معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها، مدیر پژوهش و مدیر دانش و اطلاعات موسسه روز سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 اسفند ماه 1397 در محل سالن جلسات آن پژهشکده در اهواز برگزار شد. در این نشست که رییس، معاون پژوهش و فناوری،  مدیران گروه‌های تحقیقاتی و اعضای هیات علمی پژوهشکده حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی از فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه­ های تحقیقاتی در دست اجرا توسط رئیس پژوهشکده، معاون پژوهش و فناوری موسسه ضمن تشریح برنامه استراتژیک و برنامه‌های کارگروه محصولی، در خصوص برنامه‌های کاری گروه‌های پژوهشی و نحوه پیگیری و پایش آنها در موسسه توضیحاتی ارائه نمودند. در این جلسه اعضای هیات علمی دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این رابطه اظهار داشتند. همچنین برنامه گروه پژوهشی ژنتیک و بهنژادی با حضور اعضای هیات عملی این گروه بررسی و در خصوص نحوه اجرای آن بحث و تبادل نظر گردید. بازدید از ایستگاه و نخلستان‌های ستاد موسسه و نیز مجموعه گلخانه‌های پژوهشی و اجرای طرح اصلاح خرمای مجول از طریق دورگ گیری از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

با توجه به وضعیت نامناسب ایستگاه تحقیقات میوه‌های گرمسیری باهوکلات و نامشص بودن وضعیت ادامه اجرای پروژه‌های مصوب این ایستگاه مقرر گردید پژوهشکده وضعیت سلامت ژرم‌پلاسم موجود در این ایستگاه را پیگیری نموده و موسسه با رایزنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان و سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نسبت به تعیین ایستگاه جایگزین برای تحقیقات میوه‌های گرمسیری اقدام نماید.

   
 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0