عنوان : مزایده حق بهره بردای سالن اجتماعات (مرحله اول)
کد خبر : ۲۰۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۳:۱۳:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

مزايده حق بهره بردای سالن اجتماعات (مرحله اول)

موسسه تحقيقات علوم باغبانی در نظر دارد حق بهره برداری از سالن اجتماعات خود را به مدت یک سال با مشخصات زير از طريق مزايده عمومي و با رعايت شرايط مندرج واگذار نماید :

سالن اجتماعات با ظرفیت 700 نفر ، دارای پارکینگ اختصاصی با ظرفیت 100 خودرو  دارای سیستم صوتی و تصویری و اینترنت و سرویس بهداشتی و دسترسی مناسب در محل موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی به آدرس استان البرز جاده محمد شهر انتهای خیابان شهید همت

شرايط مزايده :

الف) مهلت دریافت اسناد و ارائه پيشنهادات از تاریخ درج آگهی تا آخر وقت اداري روز دو شنبه 2 / 2 / 1398 ميباشد.

ب) محل دريافت اسناد مزايده و تحويل پيشنهادات

ب-1) کرج ، جاده محمد شهر ، انتهای خيابان شهید همت ، موسسه تحقیقات علوم باغبانی  دفترطرح و برنامه  تلفن 36705062 و 36708963 026  داخلی 107 (آقای شکوری)

پ) متقاضيان بايد فرم هاي حاوي ساير شرايط مزايده را از محل هاي اشاره شده در بندهاي ب-1  دریافت نموده و پس از رویت و مطالعه فرمها و بازديد ملك (روزهای شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 16) کلیه اسناد را با قيد مورد قبول است ، امضاء و با رعايت مفاد مندرج در شرايط مزايده به صورت لاك و مهر شده حداكثر تا تاريخ قيد شده در بند الف تسليم نمايند.

ت) ميزان ضمانت شركت در مزايده مبلغ 000 / 000 / 360 ریال (سیصدوشصت میلیون ريال) بوده كه به صورت چك تضمين شده يا ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب شماره 4001038207378804 نزد بانك مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده موسسه تحقيقات علوم باغبانی ميباشد .

ث) هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

          موسسه تحقیقات علوم باغبانی

   
بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0