عنوان : برگزاری سومین جلسه كارگروه محصولی باغبانی
کد خبر : ۲۰۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ 
ساعت : ۱۰:۳۶:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری سومین جلسه کارگروه محصولی باغبانی

سومین جلسه بررسی پیشرفت برنامه همکاری مشترک میان موسسات تحقیقات مادری، ترویج و آموزش کشاورزی و معاونت امور باغبانی در خصوص محصولات باغبانی ( مرکبات  و نیمه گرمسیری ، پسته، میوه های معتدله و سردسیری) در روز چهارشنبه مورخه 21 / 1 / 98 در محل سالن گلبرگ موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار شد. در این جلسه رویکرد برنامه طرح کلان چند محصولی و طرح مدیریت جامع به باغی در میوه های سردسیری و خشک ارائه گردید. و در نهایت موارد مشروحه ذیل مورد تاکید قرار گرفت.

-         مشخص شدن زمان اجرای طرح

-         تدوین دستور العمل های گام به گام با اطلاعات مربوط

-         تهیه گان چارت

-         انطباق مشکلات با مکان های اجرای طرح


 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0