عنوان : برگزاری ششمین جلسه كارگروه محصولی باغبانی (زیتون)
کد خبر : ۲۱۳۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 
ساعت : ۱۵:۱۵:۵۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری ششمین جلسه کارگروه محصولی باغبانی (زیتون)

ششمین جلسه بررسی پیشرفت برنامه همکاری مشترک میان موسسات تحقیقات مادری، ترویج و آموزش کشاورزی و معاونت امور باغبانی در خصوص محصول زیتون در روز چهارشنبه مورخه 12 / 04 / 1398 در محل سالن سبز موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار شد. در این جلسه کاربرگ تکمیلی برنامه کارگروه محصولی‌"زیتون"، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0