عنوان : جلسه شورای معاونین پژوهشی در موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۲۱۷۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
ساعت : ۱۴:۴۷:۵۶

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

 جلسه شورای معاونین پژوهشی در موسسه تحقیقات علوم باغبانی تشکیل شد.

جلسه شورای معاونین با حضور معاون پژوهشی ومدیران ستادی و معاونین پژوهشکده های ذیربط موسسه در تاریخ چهارشنبه 13 / 6 / 98 در محل ستاد موسسه تشکیل شد. در این جلسه وضعیت برنامه کارگروه محصولی و روند تدوین برنامه های سه گانه تحقیقاتی شامل ژنتیک و به نژادی، فناوری و مدیریت تولید و فیزیولوژی پس از برداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه نیز مدیران پژوهش و دانش، گزارشاتی از دفاتر حوزه فعالیت خود به  حضار ارائه دادند.


 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0